(14987) Macbeth
(14987) Macbeth
(14970) Macbeth
(14970) Macbeth
(14767) Macbeth
(14767) Macbeth
(14753) Macbeth
(14753) Macbeth
(14716) Macbeth
(14716) Macbeth
(14573) Macbeth
(14573) Macbeth
(13156) Macbeth (Brussels - La Monnaie)
(13156) Macbeth (Brussels - La Monnaie)
(12635) Macbeth (Brussels - La Monnaie)
(12635) Macbeth (Brussels - La Monnaie)
(2244) Suor Angelica (Nantes)
(2244) Suor Angelica (Nantes)
(2038) Adriana Lecouvreur (Palermo) - "Poveri fiori"
(2038) Adriana Lecouvreur (Palermo) - "Poveri fiori"
(2012) Tosca (Ontario) - "Vissi d'arte"
(2012) Tosca (Ontario) - "Vissi d'arte"
(2004) Fidelio (Rome)
(2004) Fidelio (Rome)
(1977) Adriana Lecouvreur (Palermo)
(1977) Adriana Lecouvreur (Palermo)
(1953) Rosenkavalier
(1953) Rosenkavalier
(1882) 15
(1882) 15